İlaç Alerjisi Tedavisi

İlaç alerjisi, bağışıklık sisteminin bir ilaca verdiği tepkidir. Herhangi bir ilaç, ilaç alerjisine neden olabilir. Bununla birlikte, belirli ilaçlarla, bir ilaç alerjisi olasılığı daha yüksektir. İlaç alerjisinin en yaygın belirtileri kurdeşen veya kızarıklıktır. Ancak bir ilaç alerjisi de ciddi reaksiyonlara neden olabilir. Bu, anafilaksi olarak bilinen ciddi, yaşamı tehdit eden bir durumu içerir. İlaç alerjisi ile ilaç yan etkisi ile aynı şey değildir. Bir yan etki, bir ilaca karşı bilinen olası bir reaksiyondur. İlaçların yan etkileri ilaç etiketlerinde listelenmiştir. Bir ilaç alerjisi de ilaç toksisitesinden farklıdır. İlaç toksisitesi, aşırı dozda ilaçtan kaynaklanır. İlaç alerjisi tedavisi genellikle iki genel strateji ile yapılır:

Mevcut alerji semptomlarının tedavisi,

Tıbbi olarak gerekliyse alerjiye neden olan bir ilacı almanızı sağlayabilecek tedavi.

Bilgi ve Randevu Talep Formu

  Mevcut Semptomların Tedavisi

  İlaç alerjisinde alerjik reaksiyonu tedavi etmek için aşağıdaki müdahaleler yapılabilir: 

  İlacın geri çekilmesi: Doktorunuz, bir ilaca alerjiniz olduğunu belirlerse bu ilacı keser. İlacın kesilmesi tedavinin ilk adımıdır. Çoğu durumda, bu gerekli tek müdahale olabilir.

  Antihistaminikler: Doktorunuz alerjik reaksiyondan kaynaklanan belirtileri giderebilmesi için size antihistaminik reçete edebilir. Bir antihistamin, alerjik reaksiyon sırasında tetiklenen bağışıklık sistemi kimyasallarını bloke edebilir.

  Kortikosteroidler: Daha ciddi bir reaksiyon yaşadıysanız bu ilaçları doktorunuz reçete edebilir. Oral veya enjekte edilir formda bulunan korktikostreoidler reaksiyona bağlı enflamasyonu tedavi etmede etkilidir.

  Anafilaksi Tedavisi

  Anafilaksi son derece şiddetli ve ciddi bir reaksiyondur. Acil müdahale gerektiren anafilaksi, müdahale edilmediği ya da geç müdahale edildiği durumlarda hayati risk oluşturur. Anafilaksi belirtileri arasında; nefes almada zorluk, kurdeşen, karın ağrısı, göğüste sıkışma hissi, boğazda şişlik gibi ciddi belirtiler meydana gelir. Anafilaksi tedavisinde ilk adım adrenalin oto enjektördür. Enjektörü uyguladıktan sonra hemen en yakın acil servise gitmeniz ya da ambulans çağırmanız gerekir. 

  Alerjiye neden olan ilaçları almak

  Doğrulanmış bir ilaç alerjiniz varsa, doktorlar gerekli olmadıkça alerjik olduğunuz ilacı reçete etmeyecektir. Bazı durumlarda, ilaç alerjisinin teşhisi kesin değilse veya alternatif bir tedavi yoksa, doktorunuz şüpheli ilacı kullanmak için iki stratejiden birini kullanabilir. Her iki stratejide de doktorunuz sizi dikkatli bir şekilde gözlemleyecektir. Olumsuz bir reaksiyon durumunda destekleyici bakım alacaksınız. İlaçlar geçmişte ciddi, yaşamı tehdit eden reaksiyonlara neden olmuşsa, bu müdahaleler genellikle kullanılmaz.

  Dereceli meydan okuma

  Bir ilaç alerjisinin teşhisi kesin değilse ve doktorunuz bir alerjinin olası olmadığına karar verirse, dereceli bir ilaç yüklemesi bir seçenek olabilir. Bu prosedürle, küçük bir dozla başlayıp istenen doza kadar artan 2 ila 5 doz ilaç alırsınız. Tepki vermeden terapötik doza ulaşırsanız, doktorunuz ilacı reçete edildiği gibi almanızı önerebilir.

  İlaç duyarsızlaştırma

  Alerjik reaksiyona neden olan bir ilacı almanız gerekiyorsa, doktorunuz ilaç duyarsızlaştırma adı verilen bir tedavi yöntemi önerebilir. Bu tedavi ile çok küçük bir doz alırsınız ve ardından birkaç saat veya birkaç gün boyunca her 15 ila 30 dakikada bir aşamalı olarak daha büyük dozlar alırsınız. İstenilen doza reaksiyon göstermeden ulaşabiliyorsanız tedaviye devam edebilirsiniz.

  İlaç Alerjisi Neden Olur?

  Bağışıklık sisteminiz, zararlı olarak gördüğü maddelere karşı tepki verir. Bu tepkiler genellikle alerjik reaksiyonların meydana gelme nedenidir. Bağışıklık sisteminiz ilacın içinde bulunan bir maddeyi potansiyel bir tehlike olarak görüp bu duruma karşı koymaya başladığında ilaç alerjisi meydana gelir. Bu durum ilacı ilk kez kullandığınızda ortaya çıkabilmekle birlikte bazen tekrar tekrar kullandıktan sonra da ortaya çıkabilir. İlacı tekrar aldığınızda bağışıklık sistemi saldırıya geçer; antikor geliştirir. Daha sonra alerjik reaksiyondan kaynaklanan belirtiler ortaya çıkar. 

  İlaç Alerjisine Neden Olan Yaygın İlaçlar

  Herhangi bir ilaç, ilaç alerjisine neden olabilir. Ancak bazı ilaçlar daha yaygın olarak ilaç alerjilerinden sorumludur. Bu ilaçlar şunları içerir:

  • Penisilin gibi bazı antibiyotikler,
  • Bazı ağrı kesici grupları,
  • Kanser tedavisinde kullanılan bazı kemoterapi ilaçları,
  • Romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar.

  İlaç Alerjisi Belirtileri

  Bir ilacı ilk kez aldığınızda alerjik belirtiler yaşamayabilirsiniz, ancak vücudunuz buna karşı antikorlar üretiyor olabilir. Sonuç olarak, ilacı bir dahaki sefere aldığınızda, bağışıklık sisteminiz onu bir istilacı olarak görebilir ve vücudunuz kendini savunmak için kimyasallar saldıkça belirtiler geliştirirsiniz. Bu belirtiler şunları içerebilir:

  • Deri döküntüsü veya kurdeşen,
  • Kaşıntı,
  • Hırıltı veya diğer solunum problemleri,
  • Şişme,
  • Kusma,
  • Baş dönmesi veya sersemlik hissi,
  • Anafilaksi.

  İlaç Alerjisi Nasıl Teşhis Edilir?

  İlaç alerjiniz olduğundan şüpheleniyorsanız mutlaka bir alerji uzmanına görünmeniz gerekir. Alerji uzmanınız şüpheleriniz ve belirtilerinizle ilgili detaylı sorular soracaktır. Hangi ilaçtan şüphelendiğiniz ve başka bir ilaca karşı reaksiyon gösterip göstermediğiniz teşhise yardımcı olması açısından cevaplanması gereken önemli sorulardandır. Reaksiyona neden olduğundan şüphelenilen ilaca bağlı olarak, alerji uzmanınız cilt testi veya sınırlı durumlarda kan testi önerebilir. Özellikle alerji uzmanınız birden fazla organ sisteminin tutulabileceğinden endişe ediyorsa, şiddetli gecikmiş bir reaksiyonu teşhis etmede bir kan testi yardımcı olabilir. Bu nadir reaksiyon, “eozinofili ve sistemik semptomlarla birlikte ilaç döküntüsü” veya daha yaygın olarak “DRESS sendromu” olarak bilinir. Bir ilaç alerjisinden şüpheleniliyorsa, alerji uzmanınız, bir reaksiyonu tetiklediğinden şüphelenilen ilacı alırken tıbbi personel tarafından denetleneceğiniz oral bir ilaç yüklemesi de önerebilir. Alerji uzmanınızın teşhiste kullanacağı yöntem belirtilerinize ve mevcut durumunuza göre belirlenecektir.